Visie en aanpak

Digitalisering
De wereld om organisaties heen is snel aan het veranderen. Communicatie tussen mensen en merken gaat steeds meer een-op-een en digitaal. Digitalisering biedt veel kansen voor de bedrijfsvoering, al is het vaak lastig de juiste kansen te herkennen en te grijpen.

Waarde toevoegen
Consumenten stellen hogere eisen aan de bedrijven en kiezen steeds vaker voor bedrijven die naast een goed product voor een goede prijs ook duurzaamheid of sociale waarden opnemen in hun bedrijfsvoering. Andersom zijn er ook steeds meer bedrijven die worden opgericht met het doel het oplossen van een sociaal of maatschappelijk probleem, maar worstelen met het bereiken van de juiste doelgroep en groei om impact te maken.

Veranderen
Die veranderingen zorgen ervoor dat bedrijven andere wegen moeten bewandelen om hun merk te bouwen en onder de aandacht te krijgen van de juiste doelgroepen. Naast een verschuiving in middelen naar nieuwe kanalen en een nieuwe invulling van de bestaande kanalen, betekent dat ook vaak een andere inrichting van de organisatie of andere manieren van intern samenwerken. Kiemfabriek begeleidt organisaties bij de veranderingen die nodig zijn om daarvan te profiteren.

Strategisch en praktisch
In de praktijk begint dat vaak pragmatisch met het beantwoorden van vragen als: Wie komen er op de website? Waar komen die mensen vandaan? Wat doen ze op de site? Wat gaat er goed en wat niet? Uit zulke vragen vloeit vaak een online strategie, een websiteproject of een concrete campagne.